• Intelligent Email Importer

    O365 Mail Importer De tool heeft toegang nodig om mail te importeren uit verschillende mailboxen in Office365, aangezien de tool gebruik maakt van de Modern GraphAPI communicatielaag, is een Azure Application nodig